Święto Narodzenia Bogurodzicy

2
Tegoroczne święto Narodzenia Bogurodzicy (Preczystej) w Bielsku Podlaskim miało bardzo uroczysty charakter. Uroczystościom przewodniczył Zwierzchnik PAKP metropolita Sawa. Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem. Przed nabożeństwem wieczornym metropolita dokonał poświęcenia odrestaurowanego ikonostasu i kiotu ikony św. Hioba Poczajowskiego. Modlitwy do Bogurodzicy były zanoszone przez całą noc. Sprawowano dwa akatysty do Bogurodzicy, akatyst za zmarłych i dwie święte Liturgie ( o godzinie trzeciej i szóstej), po której nastąpiło małe poświęcenie wody. Świąteczna Liturgia była celebrowana o godzinie dziesiątej przez metropolitę Sawę w asyście wielu duchownych i diakonów i dużej rzeszy wiernych.Podczas uroczystości świątecznych śpiewały trzy chóry-parafialny, dyrygowany przez Martę Zninkiewicz, młodzieżowy, dyrygowany przez Annę Fita i dziecięcy, dyrygowany przez matuszkę Irenę Kuryłowicz. W wygłoszonym kazaniu ewangelicznym metropolita powiedział min., że święto Narodzenia Bogurodzicy ma ogromne znaczenie dla zbawienia całej ludzkości. Wraz z Narodzeniem Bogurodzicy zjawiła się radość dla Joachima i Anny, którzy długo oczekiwali na narodzenie potomka i dla całej, myślącej ludzkości. Narodziła się bowiem ta, która dała nam Zbawiciela. Bogurodzica jest radością wszystkich strapionych i pośredniczką prześladowanych, karmicielką głodnych, pocieszeniem podróżujących, cichą przystanią rozbitków, nawiedzeniem chorych, opiekunką i pośredniczką osłabłych, podporą w starszym wieku …( sticharion nabożeństwa do Bogurodzicy).Należy brać przykład z Joachima i Anny, z ich głębokiej wiary, pokory i nieustannej modlitwy. Podczas Liturgii metropolita Sawa udzielił święceń kapłańskich diakonowi Tomaszowi Kosińskiemu i święceń diakońskich absolwentowi Akademii Teologicznej w Warszawie Marcinowi Kuźmie. Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem fragmentów ewangelii i modlitwą na grobach, znajdujących się obok świątyni. Eminencja wyraził radość z dokonanych chirotonii. Świadczą one-mówił metropolita-że Cerkiew żyje, że są nowi siewcy Słowa Bożego. Pasterz, to Liturg, który różni się od aniołów tym, że aniołowie nie mogą sprawować Boskiej Liturgii a tylko uczestniczą w niej. Kapłaństwo to służba Bogu, Cerkwi i ludziom. Duchowni są równi apostołom, dlatego Cerkiew jest i będzie, dzięki „nici apostolskiej”. Życzył nowo wyświęconym o. Tomaszowi i o. Marcinowi aby radowali się radością jaką raduje się Cerkiew, zawsze służyli modlitwą i pomocą przychodzącym do nich wiernym i byli wzorem dla innych. Proboszczowi ks. Jerzemu Bogacewiczowi podziękował za ład i porządek w cerkwi i wokół niej, chórom za piękny śpiew i wszystkim za wspólne modlitwy W imieniu Św. Soboru Biskupów Św. Polskiego Autokafelicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa odznaczył orderami Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia : Annę Sulimę, Grzegorza Sulimę, Aleksego Syczewskiego, Mikołaja Tarasewicza, Eugeniusza Jakimiuka i Aleksandra Kopę.

Przed Preczystą

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia