Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej

wpisUroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej w parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim rozpoczęły się w sobotę, 18 czerwca, całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego, ks. Leoncjusz Tofiluk.

W dniu święta, w niedzielę, Boską Liturgię sprawował metropolita Sawa. Przed nabożeństwem hierarcha dokonał poświęcenia nowych kiotów ikon. W swoim słowie skierowanym do wiernych metropolita Sawa zwrócił szczególną uwagę na dar Ducha Świętego, który ludzkość otrzymuje w Dzień Świętej Pięćdziesiątnicy. – Na czele wszystkich świętych stoi Matka Boża. Dzisiaj zebraliśmy się – mówił zwierzchnik PAKP – przy jej ikonie zwanej Bielską jednocząc się w modlitwie, prosząc Bogurodzicę o orędownictwo przed jej Jedynorodzonym Synem, prosząc dla ludzi niewierzących rozumu pojęcia Ducha Świętego i walki ze złym światem, na czele którego stoi szatan. Podczas Świętej Liturgii śpiewały dwa chóry – parafialny, dyrygowany przez Martę Zinkiewicz i młodzieżowy, dyrygowany przez Annę Fitę. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. młodzieńca Gabriela śpiewając swymi anielskimi głosikami „Hospodi pomiłuj” radowały serca wiernych. Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi, z czytaniem św. Ewangelii i modlitwą na grobach znajdujących się obok cerkwi. Na zakończenie metropolita Sawa pozdrowił proboszcza, ks. Jerzego Bogacewicza, i matuszkę Grażynę w związku z 25-leciem kapłaństwa i sakramentu małżeństwa. Podziękował jubilatowi za posługę dla dobra Cerkwi, za ład i porządek w świątyni, jak też wokół niej. Życzył zdrowia, wytrwałości i spokoju na dalsze lata w tak nielekkiej posłudze kapłańskiej. Dyrygentki obu chórów, Martę Zinkiewicz i Annę Fitę, metropolita nagrodził orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia. O godzinie 14. odbyła się impreza promująca zdrowy styl życia – Parafiada.

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia