Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej

wsW dniach 7-8 czerwca 2008r. po raz drugi miały miejsce uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Bogurodzicy.Rozpoczęły się one nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył biskup siemiatycki Jerzy. Proboszcz witając biskupa powiedział m. in., że dzięki Bogurodzicy wiara prawosławna przetrwała do dzisiaj. Homilię po przeczytaniu fragmentu ewangelii wygłosił władyka, stawiając za przykład Martę i Marię . Powiedział, że modlitwa i duchowość powinna iść w parze z pracą fizyczną. Żeby ujarzmić namiętności należy pracować. W klasztorze doba dzieli się na cztery części sześciogodzinne: sen, modlitwa, przebywanie w cerkwi i praca. Po zakończeniu św. Liturgii odbyła uroczysta procesja wokół świątyni z czytaniem fragmentów ewangelii i krótką modlitwą na grobach znajdujących się obok cerkwi. Na zakończenie władyka podziękował za świąteczną atmosferę, dziękował proboszczowi, duchowieństwu, witającym, wiernym i przybyłym władzom. Z kolei ks. Jerzy Bogacewicz podziękował biskupowi za świąteczny nastrój, mówiąc jednocześnie, że bielszczanie są przyzwyczajeni do nabożeństw z biskupem, gdyż prawie dziesięć lat był tutaj biskup Grzegorz.

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia