Świętego Proroka Eliasza

wpis--Święty Eliasz (Prorok Ilija) jest jednym z najbardziej czczonych proroków starego Testamentu. Został wzięty do nieba na płomiennym rydwanie. Tradycja głosi, że w dniu św. Eliasza powinien spaść deszcz. 
W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim,Boską Liturgię sprawował proboszcz ks.Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka wikarnego parafii i ks.Andrzeja Konachowicza z Lublina. Ks.Andrzej jest wnukiem ks.Aleksandra Konachowicza, który był długoletnim proboszczem parafii  w Jałówce i synem ks. Aleksandra Konachowicza z Wrocławia. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Było dużo wiernych również z innych parafii. Wielu przystąpiło do św. Komunii.Na zakończenie Liturgii kazanie wygłosił proboszcz ks.Jerzy Bogacewicz, który przybliżył postać świętego i opowiedział o sile modlitwy świętego proroka Eliasza, w szczególności dot. zatrzymania opadów deszczu jak też potem po suszy- spowodowanie opadów. Podziękował  ks.Andrzejowi i wiernym za wspólną modlitwę.