Świętego Jana Chrzciciela

wpis

7 lipca, Cerkiew wspomina Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Boskiej Liturgii, sprawowanej o godz.9.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, przewodniczył ks. Adam Dzienisiuk w asyście ks. Piotra Snarskiego.W nabożeństwie uczestniczyli wszyscy duchowni parafii. Śpiewał chór dyrygowany przez Annę Fitę. Na chórze śpiewały wszystkie dyrygentki-Marta Zinkiewicz i matuszka Agnieszka Kulik.Na zakończenie ks.Adam Dzienisiuk przeczytał modlitwy na poświęcenie ziół i roślin przyniesionych przez wiernych, a ks.Piotr Snarski dokonał ich poświęcenia. Jan Chrzciciel jest największym z proroków i poprzednikiem Pańskim. Zamyka historię Cerkwi Starotestamentowej i rozpoczyna epokę Nowego Testamentu.