Świąteczna Boska Liturgia

wpis

Dzisiejszym uroczystościom w cześć Bielskiej Ikony Matki Bożej przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa .Asystowało dwudziestu duchownych, w tym czterech diakonów. Śpiewały dwa chóry, pod dyrekcją Marty Zinkiewicz i Anny Fity. Przed świątynią Władykę przywitał burmistrz miasta pan Jarosław Borowski, dzieci i młodzież, potem pan Sergiusz Tkaczuk z komitetu cerkiewnego. W świątyni witał proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Doroteusz Sawicki z Warszawy. Na zakończenie Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi z modlitwą na grobach znajdujących się obok.