Św.Wielkiej Męczennicy Barbary

wpis--W parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim uroczystościom świątecznym przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście duchowieństwa bielskiego i duchowieństwa dekanatu bielskiego. Śpiewał chór pod dyr.Ewy Tarasiuk.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jakub Dmitruk wikariusz z parafii Boćki. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii było nabożeństwo dziękczynne, po którym Władyka zwrócił się z pouczającym słowem do wiernych. Fot.Piotr i Irena Łozowik