Św.Mikołaja Cudotwórcy w Bielsku Podlaskim

wpis

Święty Mikołaj jest bardzo czczony w naszym narodzie. W dniu święta, Boskiej Liturgii w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy nie było, gdyż w sąsiedniej parafii, św.Archanioła Michała, boczny ołtarz poświęcony jest św.Mikołajowi. Tam też udali się nasi duchowni, z proboszczem ks.mitratem Jerzym Bogacewiczem, wicedziekanem dekanatu bielskiego, aby prosić o modlitwy św. Mikołaja. Uroczystościom przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk, który jest proboszczem tamtej parafii.

TROPARION, ton 4
Prawdziwość twych czynów, ojcze i arcypasterzu Mikołaju, ukazały cię twej owczarni regułą wiary, wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości; dlatego swą pokorą zdobyłeś wielkość, ubóstwem – bogactwo, błagaj Chrystusa Boga, aby zbawione były dusze nasze.
KONDAKION, ton 3
W Mirze, święty, okazałeś się hierarchą, wypełniłeś bowiem Ewangelię Chrystusową; duszę swoją oddałeś za lud twój, i wybawiłeś niewinnych ludzi od śmierci; przeto uświęciłeś się jako wielki dopuszczony do tajemnic sługa łaski Bożej.

Zdjęcia Irena Łozowik i Gabriel Hryniewicki

Dodaj komentarz