Św.męczenników z Sebasty

wwwpis-------------Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza. Śpiewał chór pod dyr.matuszki Agnieszki Troc-Kulik. Relikwie świętych męczenników i ikona zostały wyniesione na środek cerkwi, gdzie wierni mogli oddać im należytą cześć. Relikwie zostały przywiezione przez proboszcza z Grecji z Polistyllo.

Święci męczennicy Eustracjusz, Auksencjusz, Eugeniusz, Mardariusz i Orest  ponieśli męczeńską śmierć w imię Chrystusa za panowania imperatora Dioklecjana (284-305) w miejscowości Sebasta, w Armenii.Do grona pierwszych chrześcijan,którzy przyjęli wówczas męczeństwo,należy prezbiter Arabskiej Cerkwi-męczennik Auksencjusz,który został uwięziony w lochu. Widząc  nieugiętość chrześcijan,zarządzajacy miastem Satalion,szlachetnie urodzony zwierzchnik  wojsk -św.Eustracjusz,który był tajnym chrześcijaninem,postanowił otwarcie wyznać swoją wiarę,za co został poddany torturom: był bity, nakładano mu na nogi żelazne buty, przypiekano ogniem. Po dokonaniu tych okrutnych męczarni, św. Eustracjusz został spalony, a św. Auksencjuszowi ścięto głowę. Zobaczywszy ich męczenską śmierć, święty Mardariusz,który był prostym człowiekiem,także wyznał swoją wiarę i został powieszony głową w dół. Przed śmiercią wypowiedział słowa modlitwy : „ Władco Boże, Ojcze Wszechwładny…”, ( Władyko Hospodi Boże, Otcze Wsiedierżytielu…) , którą czyta się pod koniec 3-ej godziny kanonicznej i podczas Połunosznicy.Męczennikowi Eugeniuszowi wyrwano język, odrąbano ręce i nogi, a głowę odcięto mieczem.Święty Orest-młody żołnierz,wyznał,że jest chrześcijaninem i za to został postawiony przed sądem. Został skazany na spalenie na rozżarzonym żelaznym łożu, na które wszedł umocniony modlitwą świętego Eustracjusza. Przedśmiertna modlitwa św. Eustracjusza- „Wywyższajac, wywyższam Ciebie, Panie…” ( Wieliczaja, wieliczaju Tia Hospodi) , którą czyta się podczas sobotniej Połunosznicy. Męczennik Eustracjusz zmarł 13 grudnia.