Zaśnięcie św. Anny

wpisDzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Anny, matki Bogurodzicy. Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks. Adama Dzienisiuka oraz ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Po Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem św.Ewangelii i modlitwą na grobach znajdujących się obok świątyni. Na zakończenie proboszcz pozdrowił wszystkie Anny  w szczególności Annę Fitę dyrygentkę jednego z chórów parafialnych. (Ania wczoraj pochowała swego tatę śp. Aleksandra Korszaka ).

Dodaj komentarz