Spotkanie wigilijno-noworoczne

Dnia 29 grudnia 2007 r. Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego i parafia pw.Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim zorganizowało spotkanie wigilijno-noworoczne dla osób samotnych. Zostało ono poprzedzone Świętą Liturgią w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny celebrowaną przez JE Grzegorza, biskupa bielskiego, w asyście ks. Jerzego Bogacewicza, opiekuna duchowego bractwa, ks. Piotra Snarskiego i diakona Aleksego Kuryłowicza. Po zakończeniu Boskiej Liturgii biskup bielski Grzegorz powiedział między innymi o wielkiej i odpowiedzialnej roli bractwa w historii prawosławia. To nie są przypadkowi ludzie, wzięci z ulicy, mówił Władyka, to ludzie, którzy powinni świecić swoim przykładem dla innych. To ci, na których można polegać. Porównał bratczyków do żołnierzy Chrystusowych. Następnie wszyscy spotkali się za wspólnym stołem pobłogosławionym przez Jego Ekscelencję. W spotkaniu udział wzięło czterdzieści osób. Podczas posiłku śpiewano kolędy. Ksiądz Jerzy Bogacewicz podziękował Władyce za wspólną modlitwę i za uświetnienie uroczystości swoją obecnością.