Spotkanie wigilijne

Dzisiaj, 21 grudnia, w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24, było zorganizowane spotkanie wigilijne. Jest ono organizowane przez Koło Terenowe Stowarzyszenia Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim od wielu lat. W spotkaniu wigilijnym wziął udział dziekan dekanatu bielskiego ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, z-ca dziekana, ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, pełniący funkcję dyrektora Domu Kultury prawosławnej, ks. Teodor Weremiejuk opiekun duchowy bractwa (poprzednio opiekunem duchowym był ks. Jerzy Bogacewicz) i ks. Sławomir Jarocewicz z Eleosu oraz burmistrz miasta Bielska Podlaskiego, współfinansujący to przedsięwzięcie, Jarosław Borowski oraz Anna Demianiuk-Wesołowska pracownica Urzędu Miejskiego. Podczas wigilii wystąpił dziecięcy zespół „Lanok” z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela mającego swoje pomieszczenia w tym budynku oraz nowo powstały chór Bractwa Św. św. Cyryla i Metodego. Spotkania takie są adresowane do ludzi samotnych, do tych, którzy często nie mają z kim porozmawiać, do tych, którzy w gronie znajomych chcą miło i duchowo spędzić czas. Niech spotkanie wigilijne będzie chociaż malutką namiastką domowej wigilii, niech w tym dniu, i nie tylko, samotni poczują, że nie są obojętni dla innych.