Spotkanie w Domu Kultury Prawosławnej

wpis

Dzisiaj miało miejsce spotkania ks.mitrata Jerzego Bogacewicza,dyrektora Domu Kultury Prawosławnej przy ul. Rejtana 24  z panem Janem Miniukiem dyrektorem firmy „MAKSBUD”. Spotkanie dotyczyło budowy (rozbudowy) świetlicy oraz kaplicy. Następnie, w siedzibie firmy „MAKSBUD” ks. Jerzy Bogacewicz wręczył panu Janowi Miniukowi statuetkę za pomoc okazywaną Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Statuetki były wręczane podczas koncertu „Nasze Pieśni” lecz pan Jan Miniuk nie mógł wówczas być obecny.