Spotkanie Pańskie-Boska Liturgia

wwww-------------Boskiej Liturgii w dniu święta Spotkania Pańskiego sprawowanej  o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz. Asystował ks.mitrat Jan Barszczewski i ks.protodiakon Marcin Kuźma. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na fakt,że każdy musi odejść z tego świata. Śmierci nie należy się bać, gdyż wówczas spotkamy się z Bogiem. Któż by nie chciał takiego spotkania. Niestety grzechy często przesłaniają nam tą radość. Wówczas rodzi się strach przed tym co nas czeka w życiu pozagrobowym. Należ spowiadać się i przystępować do św.Komunii bo nigdy nie wiadomo kiedy Bóg nas powoła przed Swoje Oblicze.