Sesja o świętym Spirydonie

wpis
Dzisiaj w Bielskim Domu Kultury odbyła się sesja poświęcona świętemu Spirydionowi, pn. „Święty Spirydion. Pasterz, Biskup, Teolog”. Relikwie świętego znajdują się w Grecji na wyspie Korfu. Program sesji był bardzo ciekawy i urozmaicony. Koordynatorem tego przedsięwzięcia był Paweł Karczewski. Referaty zostały poprzedzone modlitwą.Jako pierwszy z referatem wystąpił ks.Doroteusz Sawicki.  Przybliżył życie i cuda św. Spirydona. Piotr Dawidziuk powiedział o ideale życia monastycznego a Arkadiusz Romaniuk o kulcie świętych relikwi. Jako ostatni prelegent, Paweł Karczewski opowiedział  o ikonie i nabożeństwie do św. Spirydona. Zwieńczeniem sesji  była prezentacja polskiej wersji filmu „Opiekun Morza Śródziemnego”. W sesji uczestniczyli duchowni z dziekanem ks.mitratem Leoncjuszem na czele, burmistrz miasta Jarosław Borowski oraz bardzo dużo mieszkańców Bielska i okolic.

W Piśmie Świętym napisane jest, że „Bóg jest Bogiem żywych”. Św. Spiridion jest tego jaskrawym przykładem. Pomimo iż od śmierci świętego upłynęło ponad 1600 lat jego relikwie zachowują niezwykłe właściwości. Zachowała się biel ciała, które jest elastyczne i ciepłe ze stałą temperaturą 36,6 st.C. Ciężar ciała – jak u dorosłego mężczyzny. Rosną włosy i paznokcie. Kilkakrotnie w roku zmieniane jest odzienie, a szczególnie aksamitne obuwie (tapoczki) świętego. Za każdym razem widoczne są ślady zużycia – starcie jak przy chodzeniu. Ludzie wierzą, że święty odwiedza ich, gdy proszą o pomoc. Relikwiarz jest zamykany na klucz. Zdarza się, że tym samym kluczem nie można otworzyć sarkofagu. Dowodzi to, że święty w tym czasie przebywa poza świątynią. Relikwie św. Spiridona były badane przez naukowców z całego świata. Nie potrafili znaleźć naukowego wyjaśnienia tego fenomenu. Święty przez cały czas nosił czapeczkę pasterską, nawet wówczas, gdy został biskupem.

Organizatorem tego przedsięwzięcia  było Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego a współorganizatorem  Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim i Bielski Dom Kultury. ( Spirydion albo Spirydon )