Fotoreportaż z seminarium cerkiewno-historycznego w DKP

wpis-

Dzisiaj, 14 grudnia, w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim odbyło się seminarium cerkiewno – historyczne pn.”Historia prawosławnych parafii i duchowieństwa Podlasia i Białorusi zachodniej w XIX i XX wieku” zgodnie z  programem przedstawionym poniżej. Spotkanie było bardzo interesujące. Chwała i niski ukłon tym ludziom, którzy „robią” coś takiego, którzy pokazują nam kim my jesteśmy, dzieje naszych przodków…ile w to wkładają pracy i trudu…ile muszą przewertować dokumentów w archiwach…daj im Boże zdrowie i siły w kontynuacji tak ważnego zadania.Relacje obszerne będą w Przeglądzie Prawosławnym, w telewizji…
o. Grzegorz Sosna, m. Antonina Troc-Sosna (Ryboły): Hierarchia i kler Cerkwi Prawosławnej w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej – prezentacja informatora encyklopedycznegoIrena Matus (Białystok-Puchły): Schyłek unii kościelnej i początki odrodzenia Cerkwi prawosławnej w I połowie XIX w. – prezentacja książkiMnich Mikołaj (Biembiel) (Żyrowice): Działalność wydawnicza i oświatowa monasteru w ŻyrowicachKanstancin Antanowicz (Mińsk): Działalność wydawnicza Bractwa Wileńskich Męczenników Antoniego, Jana i Eustachego w Mińsku

Marek Jakimiuk (Hajnówka): Prawosławne publikacje białoruskie wydawnictwa „Bratczyk”

Pytania, dyskusja

14.30-15.00 przerwa na herbatę

o. Sierhij Hardun (Mińsk): Dzieje parafii prawosławnych w Dywinie, dekanatu kobryńskiego

Lidia Kułażanka (Mińsk): Parafie prawosławne w zachodniej Białorusi w latach 1940-1960

Alena Szaćko (Mińsk): Historia dzwonów cerkiewnych na Ziemi Brzeskiej

Iwan Czarota (Mińsk): Parafia w Wieżkach, dekanatu kobryńskiego w latach 40-ych XX wieku

Aleksandr Ilin (Pińsk), Mikoła Sinkiewicz (Beroza): Parafia w Błudniu na Polesiu berezowskim

Doroteusz Fionik (Studziwody): Związki rodzinne duchowieństwa prawosławnego na Podlasiu i Polesiu

17.00 Całonocne czuwanie w cerkwi Preczystieńskiej w Bielsku Podlaskim

15 grudnia (niedziela)
10.00 Liturgia Święta w cerkwi Pokrowskiej w Bielsku Podlaskim

Bielski Dom Kultury
17.00 Wieczór cerkiewno-literacki z udziałem mnicha Mikołaja (Biembiela) z monasteru prawosławnego w Żyrowicach (w ramach XII Wieczorów Muzyki Cerkiewnej).

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim
Bractwo Męczenników Wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego w Mińsku