Rekolekcje duchowieństwa

29 marca 2001 roku biskup Grzegorz przewodniczył rekolekcjom duchowieństwa dekanatu bielskiego. W rekolekcjach uczestniczyli wszyscy duchowni z dekanatu bielskiegoza wyjątkiem ks. Jana Barszczewskiego z parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, gdyż przebywał w szpitalu.

Kazanie wygłosił ks. Jerzy Charytoniuk z parafii w Maleszach. Powiedział m.in.,że Matka Boża tak jak każda matka kochająca swoje dzieci wezwała wszystkich w dom Swego Syna żeby stać się uczestnikami trapiezy życia wiecznego.

Biskup na zakończenie wszystkich pozdrowił z przyjęciem św.Komunii, gdyż każda komunia jest wchodzeniem w sień radości Paschalnej.Dalej Władyka mówił,że dar skruszonego serca jest samym wielkim darem, większym czym cuda i ich czynienie, większym czym wskrzeszenie umarłych i dlatego jest takie trudne.