Rekolekcje duchowieństwa

wpisW dniu 11 kwietnia 2019r., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyły się Wielkopostne Rekolekcje Duchowieństwa Dekanatu Bielskiego.

Wielkopostnej modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, który sprawował wielkopostną Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w asyście duchowieństwa dekanatu. Tegoroczne rekolekcje odbyły się w Cerkwi Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim.

W godzinach rannych odsłużono wielkopostne czasy, które wprowadzają do misterium Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów. W sakramencie spowiedzi i eucharystii wzięli udział wszyscy duchowni Dekanatu Bielskiego oraz dyrygenci i psalmiści. Ze słowem pasterskim do wiernych zebranych w świątyni zwrócił się ks. Bazyli Tokajuk, który podkreślił znaczenie święta Paschy w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina.

Na zakończenie Liturgii, w arcypasterskim słowie skierowanym do duchowieństwa Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski serdecznie podziękował wszystkim duchownym i wiernym za wielkopostne zmagania i trudy modlitwy. W szczególności podziękował dla ks. Mitrata Leoncjusza Tofiluka, Dziekana Bielskiego, za misterium spowiedzi i opiekę duszpasterską niesioną w dekanacie bielskim.

Jego Ekscelencja abp Grzegorz w swoim słowie podkreślił znaczenie pokajanija i przedstawił przykład prawidłowego rozumienia pokajanija. Hierarcha mówił, że prawdziwe pokajanije następuje wtedy, gdy człowiek nie tylko widzi swoje grzechy ale również jeżeli widzi grzechy innych ludzi i nie osądza ich, ale ich grzechy przyjmuje w pokorze jako swoje własne i żałuje za te grzechy.

Na zakończenie odbyła się wspólna agapa w sali parafialnej Parafii Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim.

tekst i zdjęcia ks. Adam Dzienisiuk