Relikwie św.Marii Magdaleny w Bielsku -oczekiwanie

Ks.Jerzy Bogacewicz i burmistrz miasta Jarosław Borowski

Ks.Jerzy Bogacewicz i burmistrz miasta Jarosław Borowski

17 sierpnia,  w niedzielne popołudnie wierni udali się na obrzeża miasta,w okolice CPN, aby przywitać relikwie św. Marii Magdaleny ( dłoń świętej) oraz cząsteczkę świętęgo Krzyża Pańskiego. Większość wyruszyła pieszo spod cerkwi św.Archanioła Michała, inni samochodami bądź pieszo. Każdy w jednym celu. Każdy chciał jak najszybciej oddać hołd Tej, Która żyła w tym czasie, gdy Jezus był na ziemi. Równej apostołom, głoszącej Słowo Boże i będącej ciągle przy Jezusie. Relikwie przybyły ze św.Góry Atos z Grecji z błogosławieństwa metropolity Sawy a z inicjatywy i dzięki staraniom przewodniczącego Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego św.św.Cyryla i Metodego archonta naszej Cerkwi Bazylego Piwnika.