Przeniesienie relikwii św.Mikołaja z Myr do Bari

wpis-

22 maja, cerkiew czci pamięć św.Mikołaja Cudotwórcy, jednego z najbardziej czczonych świętych prawosławnych. Pomimo,  że nie zachowały się bliższe przekazy na temat jego osoby, święty Mikołaj z Miry jest jednym z najpopularniejszych świętych. Jest świętym, którego zna każde dziecko.Kojarzony jest z tymi cechami, które są w człowieku najbardziej wartościowe: dobrocią, nieograniczoną gotowością do pomocy innemu człowiekowi, a także wrażliwością na potrzeby bliźniego.

Mimo tego, że święty Mikołaj żył tak dawno temu, to udzielił on nam bardzo drogocennej lekcji o miłości do drugiego człowieka. Za jego przykładem wiemy, jak dzielić się z innymi tym, co mamy. Św.Mikołaj Cudotwórca jest szczególnie czczony w parafii św. Arch. Michała w Bielsku Podlaskim, gdzie boczny ołtarz jest poświęcony temu świętemu. Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem,w przeddzień święta, których zwieńczeniem była uroczysta procesja poprzedzona Boską Liturgią, z cerkwi do kapliczki św.Mikołaja, wokół Parku Królowej Heleny i z powrotem do cerkwi. Pogoda dopisała. Wierni również. W uroczystościach uczestniczyli władze samorządowe: starosta powiatu Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, burmistrz Miasta Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, Wójt Gminy  Raisa Rajecka, komendant Policji Powiatowej Wojciech Rutkowski, Jan Szkoda z Powiatowej Straży Pożarnej..

Proboszcz, ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, w szczególności duchowieństwu i władzom, które są w przyjaznych kontaktach.z parafią. Potem starosta Sławomir Jerzy Snarski powiedział,że właśnie ks. Leoncjusz Tofiluk buduje relacje w oparciu o szacunek.