Przed Podwyższeniem Krzyża Pańskiego

Całonocnemu czuwaniu przewodniczy biskup Grzegorz. Władyce asystuje ks. Mikołaj Wakułowicz, rezydent parafii, ks. Jerzy Bogacewicz, ks. Piotr Snarski i ks. diakon Aleksy Kuryłowicz. Śpiewa chór pod dyr.Andrzeja Martyniuka.