Prośba o 1,5 %

Ikonostas w kaplicy św. Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana 24

Pamiętajcie o nas przy rozliczaniu podatku. To dzięki Wam mogliśmy wybudować Cerkiewkę pw. św. Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana 24.

Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24 prosi o 1,5 % Twojego podatku

KRS  0000340500 

który zostanie przeznaczony na wspieranie: działalności charytatywnej, placówek kulturalnych, szkolnictwa, inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych, remontów cerkwi, utrzymanie Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, w którym mieści się m.in. Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego, Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej  oraz na wkład własny w celu otrzymywania dotacji na realizację zadań publicznych służących prawosławnej społeczności ( Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” , koncert „Nasze Pieśni” )