Pożegnanie biskupa Grzegorza

 

wp---W dniu 1 kwietnia 2008 roku w Warszawie obradował św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, któremu przewodniczył Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. W obradach wzięli udział wszyscy biskupi PAKP. – na przeora ( proboszcza ) klasztoru pw. Zwiastowania Bogurodzicy i św. Jana Teologa powołano biskupa bielskiego Grzegorza, odwołując go ze stanowiska wikariusza diecezji warszawsko – bielskiej i powierzono mu stanowisko wikariusza diecezji białostocko – gdańskiej , z tytułem „ biskup supraski”. Powołano go także na proboszcza parafii przyklasztornej. 13 kwietnia 2008 roku odbyło się pożegnanie biskupa Grzegorza. Prawie dziesięcioletni pobyt biskupa Grzegorza zostanie zapisany w historii Cerkwi złotymi literami, a w szczególności w naszej parafii, gdzie biskup był proboszczem( Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego, będąca katedrą znajduje się przy ul. Traugutta). W cerkwi zgromadziło się wielu duchownych i wiernych z parafii bielskich. Obecne były władze samorządowe, mundurowe i lokalne. Uroczystościom przewodniczył biskup hajnowski Miron. Niech mottem będą słowa wypowiedziane w tym dniu przez władykę Grzegorza – KOMU CERKIEW NIE MATKA, TEMU BÓG NIE OJCIEC.

1-pożegnanie biskupa Grzegorza

2-pożegnanie biskupa Grzegorza

W cerkwi św.arch.Michała-rekolekcje duchowieństwa

 

 

 

Pożegnanie bpa Grzegorza w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy