Poświęcenie koliwa

Wieczornej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Podczas nabożeństwa zostało poświęcone koliwo ( gotowane zboże przyprawione miodem, owocami i bakaliami ). Obyczaj przyrządzania koliwa jest związany ze św. Teodorem Tyronem spalonym na stosie w 306 roku i prześladowaniami chrześcijan przez cesarza Juliana Apostaty. Cesarz nakazał skropić krwią zwierząt ofiarnych żywność w ten sposób uniemożliwiając chrześcijanom przestrzeganie pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Święty Tyron ukazał się we śnie biskupowi Konstantynopola przestrzegając przed tym niecnym zamiarem i nakazując spożywanie gotowanego zboża (pszenicy) z miodem. Na pamiątkę tego wydarzenia Kościół prawosławny co roku celebruje pamięć wielkiego męczennika Teodora Tyrona w sobotę pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. W przeddzień soboty – podczas wieczornego nabożeństwa, na modlitwie odprawianej przed amboną, czytany jest kanon ku czci świętego, ułożony przez św. Jana z Damaszku. Następnie koliwo jest błogosławione oraz rozdzielane między wiernych.