Pod opieką Bogurodzicy

Międzynarodowy Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”

Po raz szósty rozbrzmiewały pieśni poświęcone Bogurodzicy, tym razem tylko w Bielskim Domu Kultury. Przedsięwzięcie to wpisało się już do zadań cyklicznych, Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, parafii Narodzenia NMP oraz Bielskiego Domu Kultury.

Jest współfinansowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w ramach Budżetu Obywatelskiego. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej i parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim zaś inicjatorem- ks.mitrat Jerzy Bogacewicz.

Dziękujemy wszystkim bielszczanom , którzy głosowali  na nasz projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego miasta Bielsk Podlaski. Dzięki temu i sponsorom – urzędom,firmom,przedsiębiorstwom i osobom prywatnym został zorganizowany Festiwal.

Jako pierwszy,poza programem wystąpił zespół „Lanok” z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim.

Między pieśniami wystąpiły dzieci, które zajęły najlepsze miejsca w konkursie pn.”Bogurodzica w Poezji i Prozie Religijnej. Konkurs był poświęcony Matce Bożej. Udział wzięło 24 osób (przedszkolaki i uczniowie) z placówek bielskich. Zorganizowany został w przedszkolu 2 czerwca, w dzień święta Wniebowstąpienia Pańskiego.

Następnie wystąpiły kolejno chóry: chór Bractwo – Bielsk Podlaski, chór parafii pw.Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim,chór Angelos parafii prawosławnej św. Ducha w Białymstoku, chór Polskiej Pieśni Narodowej w Bielsku Podlaskim, chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej,chór parafii prawosławnej pw.Hagia Sophia w Warszawie,kameralny chór z Belgradu (Serbia), chór parafii prawosławnej NNMP w Bielsku Podlaskim i zespół „Kryło” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim.

Widownia była przepełniona i to nie tylko za sprawką występujących dzieci (mamy,taty,babcie…) a dlatego,że ludzie chcą takiej uczty duchowej oraz wyjścia ze swoich domów i kontaktu z innymi. Wśród słuchaczy byli znamienici goście a między innymi Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Biskup Bielski, archont pan Jan Miniuk, burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski….i wielu innych, których proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz pełniący jednocześnie funkcję prezesa Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, wymienił….