Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

wpis

Dzisiejszej Boskiej Liturgii sprawowanej w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, sprawowanej o godzinie 10.00, przewodniczył proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Pauliny Troc. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz. Wyjaśnił jak ważnym w życiu człowieka jest znalezienie prawdziwej drogi i życie z Bogiem. Post jest ku temu bardzo pomocny. Prosił,aby zadbać o tych, którzy nie znają Boga i starać się ich przyprowadzić do Cerkwi. Dzisiejsza niedziela nosi również nazwę Triumfu Prawosławia. Związane to jest z czczeniem ikon. Kłaniamy się nie deskom, jak mówił ks.Jerzy, a obrazom świętych, znajdujących się na nich, ikonom.

Wieczorem została odsłużona pierwsza Pasja z udziałem duchowieństwa bielskiego. Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył dziekan ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Mirosław Świderski, proboszcz parafii Zaśnięcia Bogurodzicy.

Dodaj komentarz