Pielgrzymka na św.Górę Grabarkę

SZCZEGÓŁOWY PLAN PIELGRZYMKI:

I etap – 13.08.2014 r. (środa) Białystok – Złotniki – Kożany – 26 km
7.00 – Zapisy uczestników pielgrzymki (parafia prawosławna św. Proroka Eliasza, Białystok – Dojlidy)
8.00 – Boska Liturgia i molebien w cerkwi św. Proroka Eliasza
10.00 – Wymarsz w kierunku Złotnik
• Odpoczynek w Złotnikach
• Pielgrzymkowe rozważania na temat: „Dlaczego pielgrzymujemy?”
• Wymarsz w kierunku Kożan
18.00 – Modlitwy wieczorne w cerkwi w Kożanach – nocleg
20.30 – Pielgrzymkowe rozważania: „Dlaczego warto się spowiadać?”

II etap – 14.08.2014 r. (czwartek) Kożany – Strabla – Bielsk Podlaski – 25 km
8.00 – Boska Liturgia w cerkwi w Kożanach
10.00 – Wymarsz w kierunku Strabli
• Odpoczynek w Strabli
• Pielgrzymkowe rozważania: „Eucharystia – lekarstwo i pokarm nieśmiertelności”
• Wymarsz w kierunku Bielska Podlaskiego
18.30 – Modlitwy wieczorne w cerkwi Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim – nocleg
20.00 – Pielgrzymkowe rozważania: „Symbolika Boskiej Liturgii”

III etap – 15.08.2014 r. (piątek) Bielsk Podlaski – Suchowolce – Kleszczele – 24 km
8.00 – Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim
10.00 – Wymarsz w kierunku Kleszczel
• Molebień w cerkwi św. wlkmęcz. Dymitra Sołuńskiego w Sakach– odpoczynek
• Pielgrzymkowe rozważania: „Czy warto pościć?”
• Wymarsz w kierunku wsi Suchowolce
18.30 – Modlitwy wieczorne w cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy w Kleszczelach – nocleg
20.00 – Pielgrzymkowe rozważania: „Nasze ludzkie namiętności – wróg to, czy przyjaciel?”

IV etap – 16.08.2014 r. (sobota) Kleszczele – Dobrowoda – Czeremcha – 13 km
9.00 – Boska Liturgia w cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy w Kleszczelach
11.00 – Wymarsz w kierunku Dobrowody
• Molebień w cerkwi św. Barbary w Kuzawie – odpoczynek
• Pielgrzymkowe rozważania: „Dlaczego chodzimy do cerkwi?”
• Wymarsz w kierunku Czeremchy
17.00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania w cerkwi Matki Bożej „Miłującej” w Czeremsze – nocleg
20.30 – Pielgrzymkowe rozważania: „Męczeństwo – powołanie każdego z nas?”

V etap – 17.08.2014 r. (niedziela) Czeremcha – Zubacze – Telatycze – 23 km
9.00 – Boska Liturgia w cerkwi Matki Bożej „Miłującej” w Czeremsze
11.15 – Wymarsz w kierunku Klukowicz
• Molebień w cerkwi Opieki Bogarodzicy w Zubaczach – odpoczynek
• Pielgrzymkowe rozważania: „Narzeczeństwo i małżeństwo – droga do zbawienia?”
• Wymarsz w kierunku Telatycz
19.00 – Modlitwy wieczorne w cerkwi św. św. Kosmy i Damiana w Telatyczach – nocleg
20.00 – Pielgrzymkowe rozważania: „Przemienienie Pańskie i przebóstwienie człowieka”

VI etap – 18.08 (poniedziałek) Telatycze – Święta Góra Grabarka – 15 km
8.00 – Boska Liturgia w cerkwi w Telatyczach
• Przed wyjściem poświęcenie krzyży
10.00 – Wymarsz w kierunku św. Góry Grabarki
Dojście na św. Górę Grabarkę i postawienie krzyży
* Godziny uwzględnione w planie są przybliżone i mogą ulec zmianom.