Pięćdziesiątnica

Dzień Świętej Trójcy. Pięćdziesiątnica, Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów czy też Siomucha. Tak nazywają dzisiejsze święto. Wydarzenie to uważane jest za początek Cerkwi. Po raz pierwszy po Wielkanocy w tym dniu wierni i duchowni klękają podczas wieczerni, którą sprawuje się bezpośrednio po św. Liturgii. Tak też było w naszej cerkwi. Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz, wyjaśniając sens dzisiejszego święta. Łaska Św. Ducha została dana apostołom dla głoszenia Ewangelii całemu światu i należytego rozumienia nauki Chrystusa. Uczniowie otrzymali również moc udzielania Św. Ducha innym oraz dar mowy w różnych językach, co okazało się pomocnym przy zwiastowaniu Dobrej Nowiny światu. Wieczerni z obrzędem klękania przewodniczył proboszcz w asyście wszystkich duchownych parafii.