Peregrynacja kopii cudownej Iwierskiej Ikony Matki Bożej ze św.Góry Grabarki

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy metropolity Warszawskiego i całej Polski  i dzięki staraniom Jego  Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza biskupa bielskiego , od 2 do 7 grudnia 2000 roku w Bielsku Podlaskim przebywała kopia  cudownej Ikony Matki Bożej Iwierskiej.Jest ona darem i błogosławieństwem Świętej Góry Atos dla Cerkwi prawosławnej w Polsce. Kopia   Ikony została napisana w atoskiej wspólnocie św. Mikołaja Burazery. O godzinie 15.30 duchowni i wierni, z chorągwiami i świecami, wyruszyli procesją z cerkwi katedralnej na rogatki miasta. Zebrali  się na ulicy Kleszczelowskiej, aby powitać Cudowną Ikonę Matki Bożej Iwierskiej. Dyrektor MAKSBUDU , pan Jan Miniuk, przywiózł Ją osobiście.  Towarzyszył mu ks. Jan Barszczewski i ks. Sławomir Jarocewicz oraz dwie siostry ze Św. Góry Grabarki. Ks. Leoncjusz Tofiluk opowiedział historię   Ikony. Uroczysta procesja wyruszyła do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Na placu szpitalnym został odprawiony molebień w intencji chorych.   W cerkwi katedralnej Matkę Bożą spotkał metropolita Sawa i bp Grzegorz. Odprawiono całonocne czuwanie, w którym uczestniczyło wielu wiernych.  Cerkiew nie mogła pomieścić wszystkich. Przybyli również katolicy, aby pokłonić się Przenajświętszej Bogurodzicy. W swojej homilii metropolita  Sawa powiedział , że Matka Boska połączyła wszystkich duchowo ze św. Górą Atos. Podziękował biskupowi Grzegorzowi, za to, że się przyczynił do   tego, że wszyscy mogą pokłonić się Ikonie, tym samym Św. Górze Atos, a teraz – Św. Górze Grabarce. Cały czas odprawiane były molebny i akatysty.   Było dużo młodzieży i dzieci. Rano został odsłużony akatyst  przed Ikoną w intencji nauczycieli i uczniów. Przybyli nauczyciele i młodzież. Boską  Liturgię sprawował biskup bielski Grzegorz w asyście bielskiego duchowieństwa. W swoim kazaniu biskup Grzegorz mówił, że dla każdego prawosławnego  chrześcijanina, każda niedziela jest małą Paschą. Władyka prosił aby z należytym szacunkiem podchodzić do Ikony, nie mechanicznie, a tak jak   do Matki Bożej. Zwrócił się do wszystkich, aby w te dni ,kiedy Ikona będzie w Bielsku, odłożyć wszystkie sprawy ziemskie i podążać za Nią,   i prosić, i błagać, żeby omofor Bogurodzicy rozprzestrzenił się nad wszystkimi, nad naszymi rodzinami, nad naszym miastem. W niedzielę,  po południu Ikona uroczyście została przeniesiona do cerkwi Narodzenia Bogurodzicy. Był to szczególny wieczór święta Ofiarowania Najświętszej  Marii Panny. Na progu świątyni Ikonę spotkał biskup Grzegorz. To nie był przypadek, że w tym dniu przybyła do naszej cerkwi Ikona.   Tak jak kiedyś, malutką Marię Pannę wprowadzili do świątyni Jerozolimskiej św. św. Joachim i Anna, wraz z krewnymi i rówieśnikami   Przenajświętszej, przyodzianą w piękne szaty, ze świecami w rękach-tak było i teraz. Cudowną Ikonę Matki Bożej Iwierskiej pod baldachimem,  ze świecami i chorągwiami wprowadzono do cerkwi Narodzenia Bogurodzicy. Wtedy Matkę Bożą oczekiwał arcykapłan Zachariasz z kapłanami,   teraz biskup Grzegorz- też z kapłanami. Czyż to nie cud? Dwie Cudowne Ikony spotkały się w najstarszej świątyni Bielska. Biskup Grzegorz,   w asyście licznie zebranego duchowieństwa celebrował całonocne czuwanie. I znów przez całą noc były akatysty i molebny, i znów cerkiew   napełniała się wiernymi spragnionymi miłości Bogarodzicy. Rano, o godzinie 6.00, została odprawiona Boska Liturgia, zaś o godzinie   10.00-świąteczna Boska Liturgia, celebrowana przez biskupa bielskiego Grzegorza. W swoim kazaniu biskup powiedział, że jest to   święto przede wszystkim dzieci. Prosił aby jak najczęściej przyprowadzać je do św. Pryczastija. Po południu, uroczystą procesją  Ikona wstąpiła do nowowybudowanej cerkwi Uspieńskiej, gdzie również przez całą noc były sprawowane nabożeństwa. Następnego dnia   procesja wyruszyła do cerkwi Michajłowskiej, główną ulicą Mickiewicza. I tutaj ludzie po drodze klękali na chodnikach i płakali.   I znowu nabożeństwa służyły się przez całą noc. Na poranny akafist, przybyli przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych:   starosta powiatu- Marek Łukaszewicz, burmistrz miasta- Andrzej Stepaniuk, wójt gminy-Jerzy Ignatiuk, radni, przedstawiciele szkół i  zakładów pracy. W ich intencji były wznoszone modlitwy. 6 grudnia, Ikona nawiedziła ostatnią z bielskich parafii, Pokrowską. Ostatnie  nabożeństwa w cerkwi cmentarnej pw.Świętej Trójcy i następnego dnia uroczysta procesja odprowadziła Ikonę Matki Bożej Iwierskiej do  nowobudowanej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej. W jej murach , biskup Grzegorz w asyście wielu duchownych i wiernych odsłużył dziękczynny   molebień. Władyka po nabożeństwie zwrócił się ze słowem do wiernych, w którym powiedział o wielkich i przepełnionych łaską Bożą dniach,  które przeżyło miasto . Władyka podziękował wszystkim, którzy pomagali przy organizacji tej wielkiej i niepowtarzalnej uroczystości,   władzom miasta i władzom mundurowym, za ład i porządek. Przy śpiewie pieśni cerkiewnych pożegnano Ikonę Matki  Boskiej  Iwierskiej,  dziękując Bogu za duchową ucztę. Przyjechał pan Jan Miniuk i w asyście duchownych i sióstr odwiózł Ikonę na Św. Górę Grabarkę. Na dworze zrobiło się zimno, no w sercach naszych czuliśmy ciepło, gdyż Bogurodzica okryła nas swoim omoforem.