Patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Piotr VII w naszej cerkwi

Na zaproszenie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 17-22 sierpnia 2001 roku Piotr VII, patriarcha Aleksandrii i całej Afryki przebywał w Polsce.Patriarcha Piotr VII jest następcą Apostoła Marka.Korzysta z tytułu papieża, gdyż ten tytuł pojawił się najpierw w Aleksandrii w znaczeniu „ ojciec wszystkich biskupów Aleksandrii”, a dopiero potem został  przyjęty w Rzymie. 20 sierpnia 2001 roku Bielsk przeżywa kolejną radość z okazji przybycia do nas patriarchy Piotra VII. Patriarsze   towarzyszy metropolita Sawa i goście zagraniczni, metropolita Kartaginy Chryzostom, biskup miasta Nilopulos Jerzy, sekretarz, hierodiakon  Nektariusz oraz biskup hajnowski Miron i archimandryta Jerzy ( Pańkowski) ,tłumacz.Dostojny gość odwiedził wszystkie bielskie cerkwie i szkołę  ikonograficzną. Do naszej cerkwi przybył niespodziewanie. Sygnały syren. Pokłonił się Cudownej Ikonie Bielskiej, wpisał się do św. Ewangelii.  Gości przywitał ks. Jerzy Bogacewicz, zastępca proboszcza ( obowiązki proboszcza pełni bp Grzegorz). Z naszej cerkwi dostojnicy pojechali do katedralnej cerkwi przy ulicy Traugutta, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie. Tradycyjnie chlebem  i solą –burmistrz miasta, Andrzej Stepaniuk, dzieci i młodzież z kwiatami i harcerze. U wejścia cerkwi przywitał  biskup bielski Grzegorz.  W cerkwi została odprawiona doksologia (molebień). Biskup Grzegorz podarował patriarsze ikonę Matki Bożej napisanej w szkole ikonograficznej  życzeniami, aby Matka Boża ochraniała patriarchę swoim omoforem. Jego Świątobliwość powiedział min.,że intelekt nie jest w stanie ukazać pełnej   treści naszej wiary. Słowo o krzyżu dla ludzi, którzy nie są nastawieni do wiary pozostanie absurdem. Tylko więc uświęcający przykład naszego  życia, jest w stanie zmienić sposób życia na zbawienie  tych, którzy znajdują się poza zgromadzeniem wiernych. Dzisiejszym człowiekiem owładnęły   przeróżne ideologie i dociekania intelektualne. Widzimy jednak, mówił patriarcha, iż te twory intelektu nie zdołały zaoferować człowiekowi  obiecywanego raju (…). W znak naszej ogromnej wdzięczności, za tą wielką miłość jaką doświadczamy podczas naszego pobytu tutaj, chcieliśmy do was  skierować właśnie tych kilka ojcowskich porad. Życzymy aby łaska Pana oświecała wasze serca i umysły czyniąc z was żywe przykłady uświęcającego  życia dla waszych bliźnich. Potem ks. Jerzemu Tokarewskiemu  przekazał ikonę swego poprzednika, św. Atanazego Aleksandryjskiego. W radosnej atmosferze,   odprowadzono hierarchów do nowowybudowanej plebanii, gdzie na schodach zrobiono pamiątkową fotografię