Ikona Hodigitrii i św.Hioba

bielsk-ikona

Bielska Ikona Przenajświętszej Bogarodzicy, napisana w tradycyjnym kanonie cerkiewnym, jest zbliżona do typu Hodigitrii Gruzińsko – Jerozolimskiej. Zachowało się wiele danych historycznych mówiących o pochodzeniu ikony Wiadomym jednak jest, iż księżna Helena, żona króla Aleksandra Jagiellończyka, podarowała ową ikonę głównej cerkwi ówczesnego grodu, p.w. Narodzenia NMP. W krótkim czasie ikona stała się bardzo popularna dzięki swej cudownej łasce uzdrawiającej. Liczne rzesze pielgrzymów, ludzi ułomnych, kalekich, chorych przychodziły do cerkwi bielskiej, aby oddać pobożny pokłon i religijne uwielbienie, modląc się o łaskawy dar uzdrowienia. Modlitwa dochodziła niebios, dlatego, że „wiele może modlitwa bogobojnych wznoszona do Boga”, o ileż zaś silniejsze jest orędownictwo Matki Samego Boga. Początkowo ikona znajdowała się na wschodniej ścianie prezbiterium, obecnie zaś umieszczona jest w kiwocie w średniej części świątyni, wśród ludu, który kontynuując tradycję przodków chroni się pod omoforian Bogarodzicy i tu znajduje spokój dla swojej duszy w każdy piątek podczas akatystu celebrowanego przed tą nieocenioną świętością.

Preswiataja Bogorodice spasi nas

ikona MB-Błogosławieństwo Matki Bożej.

Przedstawione Wam Bracia i Siostry zdjęcie ikony, Najświętszej Bogurodzicy z naszej Cerkwi zostało wykonane zupełnie przypadkowo w październiku br. telefonem mobilnym. Dla jednych z nas są to jedynie promienie słoneczne padające na ikonę dla innych widoczne błogosławieństwo bijące z oblicza Najświętszej Bogurodzicy.

Bez względu na to jak patrzymy na to zdjęcie, Bielska ikona Matki Bożej zawsze łączy nas z Bogiem.

tekst i foto ks. Adam Dzienisiuk

ws

 

W ostatnich latach cerkiew otrzymała nową ikonę kultową św.Hioba Poczajowskiego.Została ona podarowana przez anonimowego ofiarodawcę cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w sierpniu 2009 r. W dniu święta diecezjalnego 10 września tegoż, roku ikona wraz z kiotem została poświęcona przez Jego Eminencje metropolitę Sawę. Proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz, udał się do Ławry Poczajowskiej, skąd przywiózł cząsteczkę relikwii św. Hioba, które zostały umieszczone w ikonie.

 

 

 

Akatyst do Bogurodzicy

Dodaj komentarz