Duchowieństwo i pomocnicy

kler-parafii-nnmp

Duchowni parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim. Niedziela Przebaczenia Win 6 marca 2011r. Od prawej: proboszcz parafii ks. Jerzy Bogacewicz, ks.Piotr Snarski, ks.Adam Dzienisiuk,ks.Aleksy Kuryłowicz, ks. diakon Marcin Kuźma

w

o.Jerzy_-221x300Ks. mitrat Jerzy Bogacewicz – Proboszcz

ur.2.05.1964, święcenia 20. 04. 1986 r.

 • Szkoła Podstawowa w Orli
 • Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej
 • Uniwersytet Warszawski – Filologia Rosyjska
 • Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku

 

 

 

o.Piotr_-201x300Ks. Piotr Snarski – Wikariusz

 ur. 9. 08. 1969, święcenia 27.10.1995 r.

 • Szkoła Podstawowa w Iwankach
 • Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej
 • Moskiewska Akademia Duchowna w Zagorsku (Siergijew Posad)
 • od 01 lipca 2018 roku dekretem JE Metropolity Sawy ks.Piotr Snarski jest wikariuszem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach dekanat Narew

 

 

 

o.Adam_-251x300Ks. Adam Dzienisiuk – Wikariusz

 ur. 19.12.1975, święcenia 23.06.2002 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku
 • Technikum Energetyczne w Białymstoku
 • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
 • Chrześcijańska  Akademia Teologiczna w Warszawie

o.Aleksy-236x300Ks. Aleksy Kuryłowicz – Wikariusz

 ur. 14.03. 1967, święcenia 1.12.1996 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku Podlaskim
 • Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim
 • Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Od 1 lipca 2018 r.dekretem JE Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy ks.Jan Barszczewski jest wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim.

8

 

o.Marcin-192x300Ks. Marcin Kuźma – protodiakon

 ur.27.12.1984, święcenia 21.09.2009 r.

 • Szkoła Podstawowa w Gródku
 • Liceum Mechaniczne w Michałowie
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 

 

 

AnnaFita-240x300Anna Fita – Były Dyrygent

 ur.20.09.1973 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku Podlaskim
 • Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim
 • Państwowy Instytut Kultury w Równem (Ukraina)
 • Prawosławne Studium Psalmistów w Hajnówce
 • Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Historyczny

 

MartaZinkiewicz-240x300Marta Zinkiewicz – Dyrygent

 ur. 23.06.1981 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim
 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
 • Uniwersytet Warszawski- Instytut Muzykologii

 

 

 

Oprócz w/w dyrygentek są jeszcze dwie dyrygentki 🙂 – matuszka Agnieszka Troc-Kulik i Paulina Troc.

Paulina-


1 2

 

wst-duch

2 myśli w temacie “Duchowieństwo i pomocnicy

Dodaj komentarz