Całonocne czuwanie przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Raduj się, życiodajny krzyżu, niezwyciężone zwycięstwo pobożności, bramo raju, wiernych umocnienie, Kościoła ogrodzenie, przez który zostało zniszczone zniszczenie i podeptana władza śmierci, i my zostaliśmy podniesieni z ziemi na niebo, niezwyciężony oręż, przeciwnik biesów, chwała męczenników, jak i zaprawdę sprawiedliwych upiększenie, przystań zbawienia, dający światu wielkie miłosierdzie. (stichera na stichownie)

Czytaj dalej

XIV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godz.10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.
Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza (22,1-14):
„W owym czasie Jezus opowiedział tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Czytaj dalej

Święto Narodzenia Bogurodzicy

W dniach 20 – 21 wrześnie br., w Bielsku Podlaskim miały miejsce szczególne uroczystości świąteczne związane z wielkim świętem cerkiewnym – Narodzeniem Najświętszej Bogurodzicy. Uroczystości rozpoczęły się w poniedziałek wieczorem i trwały całą noc. Obchody święta parafialnego w najstarszej bielskiej parafii prawosławnej od setek lat przyciągają rzesze wiernych.

Całonocnemu czuwaniu i głównej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Bielska oraz okolicznych parafii.

Czytaj dalej

II dzień Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”

W niedzielne popołudnie odbył się kolejny, ostatni dzień Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”. Uroczystość zaszczycił między innymi Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski.

piszą o nas i mówią….:)

Koncert Galowy Festiwalu “Pod Opieką Bogurodzicy” – Radio Orthodoxia 102,7FM

Zakończył się V Festiwal muzyki sakralnej w Bielsku Podlaskim [ZDJĘCIA, WIDEO] | Gazeta Współczesna (wspolczesna.pl)

W drugim dniu festiwalu wystąpili:

  1. Zespół Muzyki Cerkiewnej Varslavia,
  2. 3. Chór ANGELOS Parafii Prawosławnej św. Ducha w Białymstoku,
  3. Chór Młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP,
  4. 4. Chór Parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim
  5. Chór Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.
  6. Zespół LANOK z Niepublicznego Przedszkola im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w ramach Budżetu Obywatelskiego. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej i parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim zaś inicjatorem- ks.mitrat Jerzy Bogacewicz.

Czytaj dalej

Pierwszy dzień Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”

18 września 2021 r. w Bielskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 2 rozpoczęła się V Edycja Międzynarodowego Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy” . Ze względu na pandemię w festiwalu nie uczestniczyły chóry zagraniczne.

Jako pierwszy, poza programem, wystąpił nowo założony zespół Kryło (Skrzydło) z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego.

Następnie wystąpili:

1. „Chór Bractwo” (członkowie Bractwa św. św.Cyryla i Metodego KT w Bielsku Podlaskim),

Czytaj dalej

Wizyta metropolity Czarnogóry i Przymorza Joanicjusza

Dziś 14 września 2021 r. naszą cerkiew odwiedził metropolita Czarnogóry i Przymorza Joanicjusz wraz z osobami towarzyszącymi. Na gości oczekiwał Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski , dziekan dekanatu bielskiego ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk i wszyscy duchowni parafii Narodzenia Bogurodzicy : proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz,ks.mitrat Jan Barszczewski,ks.Adam Dzienisiuk,ks.Aleksy Kuryłowicz i ks.protodiakon Marcin Kuźma.

Czytaj dalej

Warsztaty artystyczne w Paszkowszczyźnie

9 września w świetlicy wiejskiej w Paszkowszczyźnie odbyły się warsztaty artystyczne. Z rąk mieszkanek wioski wyszły piękne, kolorowe bibułkowe kwiaty, które na koniec powędrowały do ich domów. A przy herbatce i pysznych wypiekach Pani świetlicowej Irenki były chwile zadumy i wspomnień o dawnych pięknych latach młodości.

Czytaj dalej