Olimpiada Wiedzy Religijnej

wpis

Ze strony Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – edycja 2013/2014

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2013/14 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to:

„Święci Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian”.

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP       – szkolny – odbędzie się 11 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w następujących miastach:

v    Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5

v    Bielsk Podlaski – Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Mickiewicza 36

v    Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3

v    Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1

v    Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.

Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.

W Bielsku Podlaskim Olimpiada Wiedzy Prawosławnej odbyła się w Domu Kultury Prawosławnej przy ul.Rejtana 24. Było 10 uczestników w tym jedna uczestniczka. Skład komisji: ks.Sławomir Chwojko, ks.Teodor Wieremiejuk i katachetka Ewa Ostapkowicz.