Zagłosuj na projekt – Festiwal „Pod Opieką Bogurodzicy”

Niniejszym informujemy,iż został zaakceptowany do głosowania projekt złożony przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej do Urzędu Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt dotyczy organizacji Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”. Festiwal będzie organizowany zawsze w okresie święta ku czci Bogurodzicy w jej Bielskiej Ikonie.Miejscem przeprowadzenia Festiwalu będą zarówno bielskie świątynie prawosławne, jak i Bielski Dom Kultury.Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w roku bieżącym w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. W ramach Budżetu Obywatelskiego możliwe jest pozyskanie kwoty 30 000 złotych na wspomniane przedsięwzięcie, co umożliwiłoby zorganizowanie w naszym mieście stojącego na wysokim poziomie Festiwalu z udziałem chórów krajowych i zagranicznych. Aby nasz wspólny cel można było osiągnąć, potrzebne są Wasze głosy,które zadecydują,który z dziesięciu projektów złożonych do Urzędu Miasta będzie realizowany.

Uprzejmie prosimy o głosowanie na projekt dotyczący Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”.

Głosować  można  w  Urzędzie  Miasta  pokój  nr  100  od  czwartku,  28 września 2017 roku do 09 października 2017 roku ( z  wyłączeniem sobót i niedziel) w godzinach od 8.00 do 18.00  oraz  w formie elektronicznej w dniach od 28 września 2017roku do 08 października 2017 roku .    Prawo udziału w głosowaniu mają tylko mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski.  Należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.                                                                 Spasi Hospodi Głosującym!!!

Organizatorzy