Niedziela XXXVI po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na wiarę w Boga podczas modlitwy. Trzeba ufać, że Bóg pomoże i należy być cierpliwym nie szukać pomocy poza cerkwią.

Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt (15, 21-28): „W owym czasie, Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa”.

więcej zdjęć (3) Facebook