Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Dziś Cerkiew czci pamięć św. Serafima z Sarowa. Na koniec Liturgii został poświęcony chleb.