Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy

Świętych Praojców. Pięciu męczenników z Sebasty.

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

Dziś Cerkiew czci pamięć św. męczenników z Sebasty, których relikwie znajdują się w naszej cerkwi ( z lewej strony obok carskich wrót relikwie i ikona ) . Relikwie (czterech męczenników oprócz sw.Oresta) zostały przywiezione przez proboszcza ks. Jerzego Bogacewicza z Grecji z Polistyllo.

Święci męczennicy Eustracjusz, Auksencjusz, Eugeniusz, Mardariusz i Orest  ponieśli męczeńską śmierć w imię Chrystusa za panowania imperatora Dioklecjana (284-305) w miejscowości Sebasta, w Armenii. Do grona pierwszych chrześcijan,którzy przyjęli wówczas męczeństwo,należy prezbiter Arabskiej Cerkwi-męczennik Auksencjusz, który został uwięziony w lochu. Widząc  nieugiętość chrześcijan,zarządzajacy miastem Satalion,szlachetnie urodzony zwierzchnik  wojsk -św. Eustracjusz,który był tajnym chrześcijaninem,postanowił otwarcie wyznać swoją wiarę,za co został poddany torturom: był bity, nakładano mu na nogi żelazne buty, przypiekano ogniem. Po dokonaniu tych okrutnych męczarni, św. Eustracjusz został spalony, a św. Auksencjuszowi ścięto głowę. Zobaczywszy ich męczeńską śmierć, święty Mardariusz,który był prostym człowiekiem,także wyznał swoją wiarę i został powieszony głową w dół. Przed śmiercią wypowiedział słowa modlitwy : „ Władco Boże, Ojcze Wszechwładny…”, ( Władyko Hospodi Boże, Otcze Wsiedierżytielu…) , którą czyta się pod koniec 3-ej godziny kanonicznej i podczas Połunosznicy. Męczennikowi Eugeniuszowi wyrwano język, odrąbano ręce i nogi, a głowę odcięto mieczem.Święty Orest-młody żołnierz,wyznał,że jest chrześcijaninem i za to został postawiony przed sądem. Został skazany na spalenie na rozżarzonym żelaznym łożu, na które wszedł umocniony modlitwą świętego Eustracjusza. Przedśmiertna modlitwa św. Eustracjusza- „Wywyższajac, wywyższam Ciebie, Panie…” ( Wieliczaja, wieliczaju Tia Hospodi) , którą czyta się podczas sobotniej Połunosznicy. Męczennik Eustracjusz zmarł 13 grudnia.

Dziś Cerkiew wspomina Św. Praojców, między innymi Adama, który jest niebiańskim patronem ks.Adama Dzienisiuka.  Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz złożył życzenia solenizantowi. Życzył dużo zdrowia i pomyślności ojcu Adamowi, matuszce i dzieciom  , podziękował za trud wkładany w życie parafii a w szczególności za pracę z młodzieżą. Mnogaja Leta czcigodny ojcze Adamie !!!