Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy

w-O godzinie 8,15 Boską Liturgię sprawował ks.Aleksy Kuryłowicz.Śpiewał chór pod dyr.Anny Fity. Ks.Adam wprowadził do świątyni mamę z nowo narodzoną córeczką.