Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

wpis--Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście proboszcza parafii ks.mitrata Jerzego Bogacewicza, ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka. Można odsłuchać klikając w link  https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/videos/?ref=page_internal  Władyka prawie przez dziesięć lat był proboszczem naszej parafii. Ta niedziela jest dla nas niedzielą historyczną, gdyż Władyka po raz pierwszy, po prawie dziesięcioletniej przerwie przewodniczy Boskiej Liturgii i już jako Abp Bielski . Na zakończenie proboszcz podziękował Władyce za uświetnienie nabożeństwa i za wspólną modlitwę. Władyka powiedział,że zawsze dla niego był i jest bliski Bielsk , ludzie a w szczególności ta cerkiew i cudowna ikona Matki Bożej….Szkoda tylko,że siedziba Władyki znajduje się przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego… (tego Władyka nie mówił 😉

 

Dodaj komentarz