Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

Mnogaja Leta czcigony ojcze Marcinie!!!

Dziś Cerkiew wspomina Św. Ojców VII Soboru Powszechnego i Soboru Świętych Optińskich.
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Nawiązał m.in. do jednej z czytanych Ewangelii wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (7,11-16):
„W owym czasie Jezus Chrystus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”.
Na zakończenie Boskiej Liturgii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz złożył jutrzejszemu solenizantowi ks.protodiakonowi Marcinowi Kuźmie długich lat życia, zdrowia i wszelkiej pomyślności a chór zaśpiewał Mnogaja Leta…

25 października , Cerkiew czci pamięć św. Marcina Miłościwego, niebiańskiego patrona ks.protodiakona Marcina Kuźmy .  Z tej okazji życzymy ojcu Marcinowi, sił duchowych i cielesnych w pracy dla dobra Cerkwi i na rzecz ludzi oraz wszystkiego najlepszego matuszce Taisie i synkom Aleksandrowi, Borysowi i Mironowi