Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

wpppBoskiej Liturgii sprawowanej  o godzinie 8,15 przewodniczył ks.Jan Barszczewski. Śpiewał chór pod dyr. Anny Fity, po raz ostatni… Pani Anna Fita na własną prośbę odchodzi z parafii, gdzie ponad dwadzieścia lat prowadziła chór dziecięco-młodzieżowy. Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz parafii ks.Jerzy Bogacewicz podziękował naszej wieloletniej dyrygentce za pracę na rzecz  parafii  włożoną w przygotowanie chóru przed nabożeństwami, koncertami, festiwalami nie tylko w Polsce, lecz i za granicą. Często musiała poświęcić czas kosztem swojej rodziny, męża, dzieci, które od małego były w cerkwi. Oprócz chóru cerkiewnego prowadziła zespół  Domu Kultury Prawosławnej pn. „Asteria”, który zasłynął jako dynamiczny i pełen werwy dziewczęcy zespół,  upiększający  różnorodne uroczystości, nie tylko cerkiewne. Anna przygotowywała również dzieci i młodzież do występów podczas Bożego Narodzenia, powitania hierarchów przed świętami parafialnymi… Często taka praca nie ma wymiaru i na zewnątrz się nie wie ile w nią się inwestuje 😉 .    Proboszcz wyraził wdzięczność Annie w imieniu swoim, duchowieństwa, komitetu cerkiewnego i wiernych. Oprócz kwiatów podarował i pobłogosławił  Bielską Ikoną Matki Bożej,  żeby ochraniała na każdy dzień całą rodzinę. Na zakończenie chór zaśpiewał swojej dyrygentce Mnogaja Leta .