Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Nasz chór parafialny pod dyr.Marty Zinkiewicz przebywa w Serbii. Podczas kazania ewangelicznego ks.Jan zwrócił szczególną uwagę na krzyż – rolę i znaczenie w życiu każdego wierzącego chrześcijanina.