Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Romana Dubińskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Ks.Roman wprowadził do świątyni mamę z nowonarodzonym młodzieńcem.

Podczas Boskiej Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza 7, 11-16 „W owym czasie Jezus Chrystus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój” . Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Roman. Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz pozdrowił o.Marcina z okazji Dnia Imienin, który przypada 25 października. Mnogaja Leta czcigodny ojcze Marcinie!!!