Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

www--Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.Zwrócił uwagę na to, jak należy postępować względem swego bliźniego… można posłuchać na stronie parafii na facebooku klikając w ikonkę z prawej strony 😉