Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy

wppBoskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył ks.Jan Barszczewski w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.