Niedziela X po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne powiedział ks.Jan Barszczewski.