Niedziela VIII po Wielkanocy-Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Po Liturgii była sprawowana wieczernia z obrzędem klękania. W wieczerni uczestniczyli wszyscy duchowni.

Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa uważany jest też za początek Cerkwi Chrystusowej. Święto zwane jest także świętem Trójcy Świętej, ponieważ w tym dniu Bóg objawił tajemnicę świętej, nierozdzielnej Trójcy. Święto Pięćdziesiątnicy, jest dopełnieniem wszystkich wielkich świąt, od Zwiastowania Najświętszej Marii Panny do Paschy i Wniebowstąpienia Pańskiego. W dniu tym także po raz pierwszy od Paschy czytamy modlitwę do Ducha Świętego – Cariu Niebiesnyj.
Bezpośrednio po Liturgii odprawia się wieczernię z trzema modlitwami zwanymi kolenoprykłonnymi do św. Bazylego Wielkiego podczas których, po raz pierwszy od święta Wielkanocy kapłani i wierni klękają .W pierwszej modlitwie zawarte jest wyznanie grzechów i prośba o miłosierdzie, w drugiej prośba o zesłanie Ducha Świętego, w trzeciej prośba za zmarłych. Świątynie upiększane są zielenią w szczególności brzózkami. Są one znakiem wiosny oraz Cerkwi Chrystusowej, która mocą łaski Ducha Świętego rozkwitła i przyniosła bogaty plon. Jest to nawiązanie do starotestamentowego zwyczaju przynoszenia w tym dniu plonów do świątyni.

Troparion (modlitwa, która ukazuje znaczenie święta) zwraca szczególną uwagę na działanie Ducha Świętego na Apostołów: Błahosłowien jesi, Christie Boże nasz, Iże premudry łowcy jawlej, nisposław im Ducha Swiataho, i tiemi ułowlej wsieliennuju, Czełowiekolubcze, sława Tiebie.
Błogosławiony jesteś Chryste Boże nasz, Któryś rybaków uczynił mędrcami, zesłałeś im Ducha Świętego i dzięki nim cały świat pozyskałeś. Chwała Tobie Boże miłujący ludzi.