Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

w--

Dzisiaj Cerkiew wspomina wyniesienie świętego drzewa  Krzyża Pańskiego, św.św. męcz.siedmiu braci Machabeuszy , ich matki Salomei i nauczyciela Eleazara. Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 9.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i protodiakona ks. Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Od dzisiaj rozpoczyna się post przed świętem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.