Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu.

ks.mitrat Jan Barszczewski, ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, ks. protodiakon Marcin Kuźma

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Dziś cerkiew czci pamięć apostoła i ewangelisty Jana Teologa ( Ioanna Bogosłowa) niebiańskiego orędownika ks. mitrata Jana Barszczewskiego. Na zakończenie Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi, po której proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w imieniu duchowieństwa i komitetu cerkiewnego złożył życzenia dzisiejszemu solenizantowi. Życzył sił duchowych i cielesnych ojcu Janowi i jego najbliższym, Bożego błogosławieństwa i nieustannej pomocy od swego orędownika św. Jana Teologa. Chórzyści zaśpiewali Mnogaja Leta ojcu Janowi oraz wszystkim noszącym imię Jan.

Jan Teolog (Bogosłow) był najmłodszym z grona dwunastu apostołów, synem rybaka z Galilei – Zebedeusza i Salome. Św. Jan był najpierw uczniem św. Jana Chrzciciela, a później wraz z Chrystusem udał się znad Jordanu do Galilei. Wybrany na apostoła towarzyszył Mu aż do Jego śmierci. Był świadkiem wszystkich ważnych wydarzeń w życiu Zbawiciela. Razem z bratem apostołem Jakubem, synem Zebedeusza i apostołem Piotrem był świadkiem Przemienienia Pańskiego i modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Pan wyznaczył go oraz apostoła Piotra do przygotowania ostatniej Paschy. Po zmartwychwstaniu był pierwszym z mężczyzn, który znalazł się przy Jego grobie. Zwie się go „umiłowanym uczniem Chrystusa”. Spośród apostołów tylko św. Jan do końca pozostał wierny Chrystusowi. Dlatego w nagrodę otrzymał pod opiekę Matkę Bożą, z którą przebywał w Jerozolimie, aż do Jej zaśnięcia w 48 r. Za swą ewangeliczną naukę o Bogu Słowie zwie się go „Teologiem” (cs. „Bogosłowem”).Św. Jan Teolog jest orędownikiem uczących się pisania ikon, rybaków, proszących o pomyślne wiatry i łowy oraz wiernych modlących się o pomyślność i zgodę rodziny.